OSMANİYE ECZACI ODASI TEB'DEN TEB BAŞKANI ECZ. ERDOĞAN ÇOLAK'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak'ın Yaptığı Açıklama

BAZI MESLEK BİRLİKLERİNİN MİLLETVEKİLİ VE MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE ADAYLIK SÜREÇLERİNİ YENİDEN DÜZENLEYEN KANUN HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

TEB tarafından yayımlanan duyuru ile;

21 Kasım 2018 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)’nun ilgili kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Meclis’te kabul edilmesi ile ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak bir açıklama yaptı.

Çolak yaptığı açıklamada, “Yeni düzenlemeye göre, milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan bazı meslek birlik başkan ve yöneticilerinin seçilemedikleri takdirde bir ay içinde eski görevlerine dönebilmeleri sağlanmıştır. Bu durumun kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının tümünü kapsaması ile ilgili önerge ise geri çekilmiştir” diyerek durumu özetledi.

Bu gelişmeler karşısında bir açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu ifade eden Çolak, şunları kaydetti:

“Birincisi kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütünün başkanı olarak, yasa ile bazı meslek kuruluşlarına böyle bir “imtiyaz” tanınmasını, hukuk önünde eşitlik ilkesini zedeleyici nitelikte bulduğumuzu ifade etmek isterim.

İkincisi ama daha da önemlisi, bu kararın meslek kuruluşlarını siyasallaştıracağı, toplumda var olan siyasi kutuplaşmayı meslek kuruluşlarına taşıyacağı çok açıktır. Bu açıdan da söz konusu düzenleme kısa vadeli bazı sorunların çözümü adına uzun vadede söz konusu kurumların iç işleyişine ve iç demokrasisine zarar verecektir. Kimsenin siyasette aday olması kısıtlanamaz. Ancak aday olan bir kişi yeniden başkan ya da yönetici olmak istiyorsa tekrar seçilerek gelmek zorundadır. Etik tutum bunu gerektirir.”

“Biz meslek örgütlerinin geleceği açısından ve etik olarak bu uygulamaya karşıyız” diyen Çolak, sözlerini “Yanlıştan dönülmesini, meslek örgütlerinin siyasal bağımsızlığının ve tarafsızlığının titizlikle korunmasını diliyoruz” diyerek noktaladı.

 

 

22.11.2018 - Okunma Sayısı : 203