Giriş

Giriş

 
     
Kullanıcı adımı unuttum.  

Osmaniye Eczacı Odası

Osmaniye Eczacı Odası

Osmaniye Eczacı Odası

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ

Yardımlaşma Sandığı Aidat ve Afet Fonu Aidatı Borçları hakkında bilgilendirmenin yer aldığı  yazı ekte bilginize sunulmaktadır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, 17.01.2018 tarihinde Kurumun internet sayfasında yayımlanan duyuru ile “Ek İzlemeye Tabi İlaçlar” listesinin güncellendiği bildirilmektedir.

Güncel liste ekte yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Ek İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi için tıklayınız.

 
 

40.A.00992
16.01.2018

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Birliğimize;

**Neutec İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den gelen ve ekte yer alan 16.01.2018 tarihli yazı ile;
Dexfull SR 75 mg Film Tablet, Megaflex 50/8 mg MR Kapsül, Doxofiz SR 800 mg Tablet, Opemol 12,5 mg XR Film Tablet, Opemol 25 mg XR, Opemol 50 mg XR Film Tablet Film Tablet ve Opemol 100 mg XR Film Tablet adlı ürünlere,

**Celtis İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den gelen ve ekte yer alan 16.01.2018 tarihli yazı ile; İnfex MR 400 mg Film Tablet, Sevopel MR 2,5/120 mg Kapsül, Multiflex 200/8 mg SR Kapsül, Gabaday SR 50 mg Tablet, Gabaday SR 75 mg Tablet ve Gabaday SR 100 mg Tablet adlı ürünlere,

** Vitalis İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den gelen ve ekte yer alan 16.01.2018 tarihli yazı ile; Fullcef Mr 600 mg Film Kaplı Tablet, Rabelis DDR 50 mg Kapsül ve Indexpa SR 75/300 mg Film Tablet adlı ürünlere,

Geri Çekme Yönetmeliği'ne göre 2. sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanması kararı alındığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve eczane stoklarında bulunan söz konusu ürünlerin, ilgili depolar aracılığıyla ilgili firmalara iade edilmesi hususunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Neutec İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den gelen yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Celtis İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den gelen yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Vitalis İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den gelen yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 
 

40.A.00990
16.01.2018

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Piyasa koşullarındaki değişim, bankaların kredilere yönelik faiz uygulamasında ki artış sonucunda, Sandık kaynaklarının etkin yönetimi sağlayabilmek ve korumak amacıyla, Üyelerimize kullandırılan kredilerin; kullandırım faiz oranı, aylık %1,15 olarak yeniden belirlenmiştir.

Ecza Kooperatifleri ile daha etkin çalışmak isteyen meslektaşlarımızın talebi doğrultusunda; Ecza Kooperatifi Destek Kredisi revize edilmiştir. Ödeme seçenekleri ise 6 ay ödemesiz, 12 ay ödemeli toplam 18 ay vade ve 12 ay ödemesiz, 12 ay ödemeli toplam 24 ay vade ile 10.000,00.TL limitli olarak kullandırılacaktır.

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'ndan T.İş Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi oranları ve kredi ödeme tablosu yeniden düzenlenmiştir. Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz.Mehmet İbrahim Özkol
Sayman

Kredi ödeme planına ulaşmak için tıklayınız.

 
 

41A.00.00961
16.01.2018

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türk Eczacıları Birliği'nin 16 – 19 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşen 41.Olağan Büyük Kongresi'nde görüşülerek;‘Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'na tahakkuk etmiş ve geciken aidat borcu olan üyelerin söz konusu borçların tamamını; 30.06.2018 tarihine kadar def'aten ödemeleri halinde sadece bir defaya mahsus olmak üzere kendilerinden geçmiş döneme ilişkin faiz alınmaması, aksi takdirde aidat borçlu üyelerin haklarında yasal işlem yapılması,‘Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'ndan ayrılmak isteyen üyelerin tahakkuk etmiş geciken aidat borçlarının varsa Sandık birikiminden karşılanarak mahsup edilmesi, Sandık birikimi borcunu karşılamayan üyelerin ise birikimlerinden kalan bakiye farkını Sandığa ödemelerinden sonra Sandık üyeliğinden ayrılabilmeleri,‘Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'na Afet Fonu ödemelerinin sadece eczane sahibi ve Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı üyesi eczacılardan alınması sonucunda Afet Fonu ödemeleri ile TEB Artı Sigorta A.Ş. tarafından yapılan Eczane Paket Sigortasından sadece Sandık Üyelerinin yararlanması kararları alınmıştır.Konu hakkında bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

 
 

41.A.0000946
15.01.2018

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi’nin 4.1.3. Özel haller başlıklı maddesinin a.fıkrası; “… Ayrıca müstehaklıkları 60 kodu ile sorgulanan ve prim ödemeyen (g,c-1,c-3,c-9 vb) hak sahipleri için (Kurumla götürü bedel sözleşmesi yapan SHS’ler hariç) SUT hükümleri geçerli olup, sevk zincirine uyulması ve reçetelerine sevk belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.” şeklinde düzenlenmiştir

Buna istinaden Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna resmi yazı yazılmış olp, maddede atıf yapılan sevk zinciri uygulaması ve Kurumla götürü bedel sözleşmesi yapan SHS’ler hakkında bilgi istenmiştir.
Kurumun yazısı ile, Sağlık Bakanlığı ile SGK arasında 2017 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi Usul ve Esasları imzalandığı, ayrıca 40 devlet üniversitesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi ile de “2017 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi Usul ve Esasları” imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirilmekte olup, devlet üniversitesi sağlık hizmeti sunucularına ait liste iletilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Kurum yazısı için tıklayınız.
Götürü Bedel Sözleşmesi Yapan SHS Listesi

 
 

41A.00.00960
16.01.2018BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Türk Eczacıları Birliği 31.Olağan Büyük Kongresinde, 6643 Sayılı Yasanın 4'üncü maddesinin (b-f) bentleri temel alınarak 6197, 984, 1262, 3977 ve benzeri kanunlarda geçen eczacı sorumlu müdürlerin asgari ücretlerinin belirlenmesi için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ne yetki verilmiştir.

Türk Eczacıları Birliği 41.Dönem Merkez Heyeti'nin 12.01.2018 tarihli toplantısında, ilgili yasalara göre sorumlu müdürlük görevini yürütecek eczacıların asgari ücreti 2018 yılı için aylık net 3500 (üçbinbeşyüz) TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman Üney
Genel Sekreter

 
 

41.A.00.00955
16.01.2018

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimize Er-kim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den gelen ve ekte yer alan 10.01.2018 tarihli yazı ile;

Ara ürün kapsamında izin sahibi iken piyasaya sunulan 8699538015901 barkodlu “Vinalac Immunitum 30 tablet” adlı ürünlerinin 1276 seri numaralı (SKT:05/2018) partisinde bir kutunun blister ambalajındaki bazı tabletlerin parçalanmış olmasının TİTCK tarafından ambalaj hatası olarak değerlendirildiği iletilmekte olup

"Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik"e göre 3. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu.) geri çekme işlemi uygulanması kararı alındığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve eczane stoklarında bulunan söz konusu ürünlerin, ilgili depolar aracılığıyla Er-kim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye iade edilmesi hususunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Firma yazısı için tıklayınız.

 
 

Değerli Meslektaşlarımız;

16 Ocak 2018 Salı( Yarın)  Saat 10.00-12.30 arası Eczane Danışmanı Murat Selçuk ile “Yeni Nesil Eczaneler Yaratmak” konulu tanışma toplantısına Tüm Meslektaşlarımızı bekliyoruz. Toplantı;

 1. Bölüm:                      Yeni nesil Eczaneler Yaratmak (1 Saat)
 2. Bölüm:                      Danışmanlık özel sunumu (1 Saat)

şeklinde olacaktır.

Not: Eczanelerimizi geleceğe hazır, Değişime adapte olabilen ve kurumsal kimlik taşıyan işletmeler haline getirebilmemiz açısından önemli bir toplantıdır.

Değerli meslektaşlarımız;

İlimizde bulunan Toprakkale açık, 1 ve 2 nolu T tipi cezaevleri ile 9 Ocak Salı günü 2 nolu T tipi kapalı cezaevinde bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda eczacılarımızın yaşadığı sıkıntıları dile getirip, sağlık ve ambardan sorumlu memur arkadaşlardan yaşadıkları sıkıntılar ile ilgili bilgiler aldık. 

Odamızın istekleri ve çözümleri şu şekildedir;

1-    Dış nizamiyeden araçlarla geçişlerde ciddi sıkıntı yaşadığımız iletildi. Araçların içeriye girişinde izin verilmemesi durumumda Meslektaşlarımızın nizamiyede görevli koruma memuru arkadaşla görüşmesi, koruma memurlarına gerekli talimat verilmesi kararlaştırıldı.

2-    Özellikle sıra konusunda meslektaşlarımızın uzak eczanelere gidip gelmesinin önüne geçilmesi için sıranın bölgesel olarak ilerlemesi kararlaştırıldı.

3-    Faturalarda düzeltme yapılması gereken durumlarda, meslektaşlarımızın birkaç defa cezaevlerine gidip gelmesine sebep olan sorunların önüne geçilmesi için fatura yazılırken otomasyon sistemlerinin faturası yazılması yerine elle hesaplanarak yazılması kararlaştırıldı.

Reçete kurum ödemesi  : (KDV dahil)

Fark Tutarı                        : (KDV dahil)

Ara Toplam                      : Reçete Kurum Ödemesi ve Fark Ücreti toplamı

İskonto                              : Ara Toplam üzerinden İskonto

Ödenecek Tutar              : Ara toplamdan iskonto çıkmış tutar

KDV (%8)                          : Ödenecek Tutar Üzerinden KDV miktarı

4-    Anti-tnf gibi güvenlik izlem formuna tabi ilaçlarda formların İl Sağlık Müdürlükleri tarafından istendiği bu sebeple almak zorunda olduğumuz iletilmiştir.

5-    Fatura ile ilgili sorunların çabuk ve hızlı çözümü ile kurumun olası fatura kaybetmesi durumunun önüne geçmek ve mağduriyetlerimizin engellemesi için çözüm istediğimiz iletildi. Yapılan fikir alışverişi sonucunda fatura tesliminin xray cihazı önünde yapılmayıp, fatura teslim eden kişinin önce ziyaret kabulden göz taraması yapılıp sonrasında kurum içerisine girerek evrakı teslim etmesi ve görevli memur tarafından sık yapılan hataların kontrol edilmesi sağlandı. Fatura teslimi sırasında bizde kalan fatura nüshası üzerine görevli memur tarafından teslim alındı yazılıp kaşe imza atılmasına karar verildi.Bu sebeple fatura tesliminde bizde kalan nüshanın mutlaka kuruma götürülmesi gerekmektedir.

Cezaevlerinin istekleri;

1-    Reçetelerin kurumdan saat 16.00 da teslim alınması

2-    İlaçların sabah en geç saat 10.00 da kuruma teslim  edilmesi. (cumartesi dahil)

3-    İlaç poşetlerinin şeffaf olması, poşet üzerine ilaç sahibinin isminin okunaklı bir şekilde yazılması.

4-    Poşetlerin içine reçete fotokopilerinin konulması. (ilaçların tam gelip gelmediği, muadil olup olmadığı, dozlarının doğru yazılıp yazılmadığı gibi durumların hızlı kontrolü için gerekli olduğu)

5-    Mesai haricinde çıkan acil reçetelerin nöbetçi eczane tarafından karşılanması ve reçete arkasına imzanın kurumca istenmediği(sözleşme olup olmamasına bakılmaksızın)

6-    Ödenmeyen, eksik yada sonra getirilecek ilaçların reçete fotokopisi üzerine not alınması

7-    Şeker ölçüm stribi ve cihazları konusunda çok sıkıntı çıktığı tarafımıza iletildi. Yapılan görüşme sonucunda bizim belirleyeceğimiz bir markanın cezaevi reçetelerinin tamamında yazılmasına karar verildi.

8-    Fatura teslimi sırasında reçetelerin birer fotokopisi çekilmesi aslı ve fotokopisinin 2 ayrı zarfta kuruma teslim edilmesi

9-    Faturalarda eczacı odası onayının olması

10-         Borcu yoktur yazısının bulunması

11-         Reçete teslim alınması, ilaç teslimi ve fatura teslimi noktasında kurumu gelen kişinin eczacı yada eczane elemanı olması gerektiği (mümessil yada 3. Kişilerin kullanılmaması gerektiği)

12-         Kontrole tabi ilaçlar haricinde kalan ilaçlar için rapor ya da uzman hekim şartı aranmadığı kontrole tabi ilaç haricinde bu belgelerin istenmemesi.

Page 4 of 35

48. BÖLGE OSMANİYE ECZACI ODASI

50 yıldır Adana 4.Bölge Eczacılar Odası’na bağlı olarak görevini yürüten Osmaniye Eczacılar Temsilciliği ildeki eczacı sayısının 150'ye çıkmasının ardından oda statüsüne kavuştu. Karar Türkiye Eczacılar Odası’nın 36.Olağan Genel Kurulu'nda alındı.

Bundan sonra faaliyetlerini Osmaniye 48. Bölge Eczacılar Odası adı ile yürütecek il eczacıları, oda hüviyetini almanın mutluluğunu yaşıyor.

İLETİŞİM

 • Adres:

  Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı 2. Etap
  EGM Apartmanı Kat: 2 No: 1     OSMANİYE

 • Telefon:

  +90 328 812 65 61

  +90 328 812 65 42