Giriş

Giriş

 
     
Kullanıcı adımı unuttum.  

Osmaniye Eczacı Odası

Osmaniye Eczacı Odası

Osmaniye Eczacı Odası

Değerli Meslektaşlarımız,

Osmaniye merkezdeki eczanelerimize ait 15-21OCAK 2018 tarihleri arasındaki haftalık nöbet çıktısı ektedir. Bilgilerinize..

2017 Ekim Ayı Sağlık Ödemeleri Hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede;

2017 Ekim Ayı Hastane, Eczane, Optik ve Tıbbi Malzeme tedarikçilerine ait fatura bedellerinin 15.01.2018 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 22.12.2017 tarihinde “İşyeri Hekimliklerinde E-Reçete Uygulaması” başlıklı duyuru ile İşyeri hekimleri için “Sgk Kurumsal Hekim Şifreli” ve “Güvenlikli Elektronik İmzalı” e-reçete uygulamasına 02.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçilecek olup bu tarihten itibaren manuel reçete girişine “Sistem çalışmadığı için e-reçete düzenlenememiştir.” ibaresi bulunan ve reçeteyi yazan hekim tarafından imzalanan reçetelerde izin verilebileceği; ancak Güvenlikli elektronik imzasını temin edemeyen İşyeri hekimlerinin de olabileceği ve bu nedenle de hasta mağduriyeti de oluşmaması için 01.03.2018 tarihine kadar “Sgk Kurumsal Hekim Şifresi” ile yazılan e-reçete’ler kabul edilebileceğibildirilmişti.

Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan Protokolün “3.3. Reçete iadesi” başlığı altında yer alan “3.3.1. Reçete üzerinde” maddesinin 14. fıkrasında “Manuel reçetelerde e-reçete düzenlenememe gerekçesinin bulunmaması,” hükmü yer almaktadır.Bu hüküm çerçevesinde 02.01.2018 tarihi itibariyle manuel olarak düzenlenen işyeri hekim reçetelerinde “Sistem çalışmadığı için e-reçete düzenlenememiştir.” ibaresi ve hekim kaşe imzası bulunmaması reçeteiade gerekçeleri arasında yer almaktadır.Süreç içerisinde olası mağduriyetlerin yaşanmaması adına tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

 
 

Değerli Meslektaşlarımız,

Eczacı Bilgi Sistemi üzerinde aidat borcu olan bulunan meslektaşlarımız EBS girişi yapamayacağından dolayı, meslektaşlarımızın Farma İnbox Reçete Tevzi girişlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması için aidat borçlarını ( Oda Aidatı, Yardımlaşma Sandığı, Afet Fonu) Odamıza ödemeleri gerekmektedir.

ECZANE ECZACILARI VE MESUL MÜDÜRLER  İÇİN;

2018 Aidat ………………………………...        54,28 TL

2018  Afet Fonu……………………….…          54,28 TL

2018 Oda Giderlerine Katılım……….              814,20 TL

2018  Yardımlaşma Sandığı Aidatı                  162,83TL

Toplam……………………………..                 1.085,59 TL

KAMU ECZACISI İÇİN;

2018 Aidat..............................................              27.14 TL

2018 Yardımlaşma Sandığı aidatı....                  81,41 TL

Toplam……………………………..                   108,55 TL

ÇALIŞMAYAN ECZACILAR İÇİN;

2018 Aidat..............................................              54.28 TL

2018 Yardımlaşma Sandığı aidatı........             162,83 TL

Toplam……………………………..                   217,11 TL

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;

01 Ocak 2018 tarihi itibariyle güncellenmiş olan C Gurubu limitleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Yeni Hayat Diyaliz, Devlet Hastanesi Diyaliz ve Yediocak Diyaliz merkezleri turlu-sıralı sistemle karşılanacağı için; sıra dışında olan eczaneler reçete karşılayamayacaktır. Sırada olmayıp, sıraya girmek isteyen eczanelerimizin 10 Ocak 2018 Çarşamba mesai bitimine kadar odamıza dilekçe göndermelerini rica ederiz.

MOR VE TURUNCU REÇETE :10.000 TL

ERİTROPOİETİN VE DARBEPOİETİN REÇETELERİ  :1.000 TL

DİYALİZ SOLÜSYON REÇETELERİ :5.000TL

YATAN HASTA REÇETELERİ  :300TL

İŞYERİ HEKİMİ REÇETELERİ  :500 TL

ECZANE OLMAYAN YERLEŞİM MERKEZİ REÇETELERİ :1.000TL

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU REÇETELERİ  :1.000TL

ORGAN NAKLİ REÇETELERİ :3.000TL

ORAL BESLENME SOLÜSYONU :7.000TL

TÜP BEBEK REÇETELERİ :1.500TL

YENİ HAYAT HASTANESİ DİYALİZ :2.000TL

DEVLET HASTANESİ DİYALİZ :5.000TL

YEDİOCAK DİYALİZ :10.000TL

YURTDIŞI REÇETELERİ :2.000TL

HARP OKULLARI,POLİS OKULLARI(YATILI OKULLAR) REÇETESİ :100TL

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI REÇETELERİ  :100TL

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI :100TL

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI  :100TL

EVDE BAKIM REÇETELERİ  :500TL

TALASEMİ REÇETELERİ :10.000TL

ANTİ-TNF REÇETELERİ :10.000TL

MAJİSTRAL REÇETELERİ   :3.000TL

KANAKINUMAB REÇETELERİ :2.000TL

RITUKSIMAB REÇETELERİ   :2.000TL

ER VE ERBAŞ REÇETELERİ:1.500TL

HUZUREVİ REÇETELERİ  :3.000TL

VALİ CELALETTİN CERRAH BAKIM MERKEZİNDEN ÇIKAN REÇETELER   :2.000TL

1 NOLU T TİPİ CEZAEVİ      :7.000TL

2 NOLU T TİPİ CEZAEVİ      :10.000TL

TOPRAKKALE CEZAEVİ      :4.000TL

C TİPİ CEZAEVİ                     :3.000TL

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;
Oda Aidatları hakkında bilgilendirmenin yer aldığı TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ' nden gelen yazı ekte bilginize sunulmaktadır.

41.A.00778
05.01.2018

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Devlet Memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01.01.2018 – 30.06.201 dönemi için (0,108550) olduğu, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 04.01.2018/ 27998389-010.06.02-138 sayılı genelgesiyle 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneli ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4.Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca;

01.01.2018 – 30.06.2018 döneminde,

Giriş Aidatı: Kamu Eczacısı için: 81,41.-TL
Yıllık Aidat: Kamu Eczacısı için: 81,41.-TL.
Giriş Aidatı: Kamuda Çalışmayan Eczacılar İçin: 162,83.-TL
Yıllık Aidat: Kamuda Çalışmayan Eczacılar İçin: 162,83.-TL. olarak tahsil edilecektir.

Her türlü tabii afetlerde zarar gören meslektaşlarımıza felaketin hemen sonrasında yapılacak yardıma kaynak olması amacıyla alınan afet fonu katkı paylarının "Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Afet Fonu Hesabı"na yatırılması hususunda Türk Eczacıları Birliği 39.Olağan Büyük Kongresi'nde karar alınmıştır.

39.Olağan Büyük Kongre'de afet fonu katkı payının oda aidatı kadar alınması kararlaştırılmıştır.

01.01.2018 – 30.06.2018 döneminde:

Afet Fonu: 54,28.-TL.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz.Mehmet İbrahim Özkol
Sayman

TEB Yardımlaşma Sandığı Banka Hesap Numaraları:

T.İş Bankası Farabi Şb. IBAN No: TR 81 0006 4000 0014 2400 0971 46 (Aidatlar)
T.İş Bankası Farabi Şb. IBAN No: TR 55 0006 4000 0014 2400 4427 40 (Afet Fonu)
Akbank T.A.Ş. Çankaya Şb. IBAN No: TR 12 0004 6008 6488 8000 0680 80 (Aidatlar)

Değerli Meslektaşlarımız,

Osmaniye merkezdeki eczanelerimize ait 08-14 OCAK 2018 tarihleri arasındaki haftalık nöbet çıktısı ektedir. Bilgilerinize..

            Değerli Meslektaşlarımız;

        5 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen Basın Açıklaması ve Birinci Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 28.12.2017 tarih ve 692 sayılı yazı  ektedir.

 

          Değerli meslektaşlarımız ;

          Diyaliz ve diyaliz dışı ürünlerde 1 Ocak 2018 itibariyle şuan kullandığımız sistem değişecektir.Yeni uygulamayla beraber Diyaliz  Merkezlerinden Çıkan Eritropoietin Ve Darbopoietin Harici Reçeteler bölümü kapatılacaktır. Diyaliz merkezlerinden çıkan bütün reçeteler o diyaliz merkezinin limitine eklenecektir. Buygulamayla beraber 7 Ocak Diyaliz Merkezi, Yeni Hayat Diyaliz Merkezi ve Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi sıralı turlu sisteme geçecektir.Bu sistemle diyaliz merkezleri sırayla devam etmekle beraber ayrıca bir tur sistemi olacaktır. Bu sistem bütün eczaneler limitlerini doldurmadan bir sonraki tura geçişi engellemektedir. Sıra haricinde gelen reçeteleri eski sistemde limite dahil etmiyordu; bu sistemle beraber sıra haricinde gelen reçetelerin tümü limite dahil edilip sırası geldiğinde limitden düşme işlemi uygulanacaktır. (  örneğin ; 7 Ocak diyaliz merkezinin limiti 10000 tl  eczane tur içerisinde 4000 tl karşılamıs ve sırası kendine geldiğinde 6000 lira yapacaktır. 10000  liralık limiti doldurduktan sonra gelen reçetelerde sistem bu tur bitmeden reçete girişine izin vermeyecektir.

    Nöbette gelen reçetelerin odamız tarafından suistimal görülmediği takdirde girişi yapılacaktır ve bu reçetelerin bedelleri bir sonraki turuna eklenecektir.

    Osmaniye Merkez de bulunan Diyaliz Merkezleri Haricinde Çikan Receteler için sistemde Eritropoietin ve Darbopoietin bölününe girilecek olup 1000 TL  aylık limitle karşılanacaktır.  

 

Page 5 of 35

48. BÖLGE OSMANİYE ECZACI ODASI

50 yıldır Adana 4.Bölge Eczacılar Odası’na bağlı olarak görevini yürüten Osmaniye Eczacılar Temsilciliği ildeki eczacı sayısının 150'ye çıkmasının ardından oda statüsüne kavuştu. Karar Türkiye Eczacılar Odası’nın 36.Olağan Genel Kurulu'nda alındı.

Bundan sonra faaliyetlerini Osmaniye 48. Bölge Eczacılar Odası adı ile yürütecek il eczacıları, oda hüviyetini almanın mutluluğunu yaşıyor.

İLETİŞİM

  • Adres:

    Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı 2. Etap
    EGM Apartmanı Kat: 2 No: 1     OSMANİYE

  • Telefon:

    +90 328 812 65 61

    +90 328 812 65 42